Pro prohlídku Světelského oltáře kontaktujte průvodce na tel. čísle 736 136 480
Přehled času průvodcovské služby

Obrázek