Přehled přijatých dotací

Jihomoravský kraj


Obrázek
V roce 2018 podpořil Jihomoravský kraj konání akce Noc kostelů dotací ve výši 20 000 Kč.

V roce 2016 podpořil Jihomoravský kraj obnovu turistického zázemí na faře v Adamově dotací ve výši 180 000 Kč.

Město Adamov


Obrázek
Akci Noc kostelů 2017 podpořilo Město Adamov částkou 6 000 Kč.