Informace o pravidelných aktivitách

Náboženská výuka pro školní děti

Výuka náboženství pro děti ze Základní školy v Adamově se koná ve školním roce vždy ve čtvrtek v 16:00 v učebně na MKS.

Chrámový sbor kostela sv. Barbory

Rádi přijmeme posilu do našeho chrámového sboru se staletou tradicí. Zkoušky jsou na faře vždy ve středu v 18:00.

Nedělní zpívání pro děti

Každou neděli mají děti možnost se zapojit zpěvem i pohybem ke mši svaté. Program organizuje Schola adamov, kde naleznete aktuální informace ke každé neděli.

Farní sraz chlapů

Jednou za měsíc se ve čtvrtek na faře schází mužská část farnosti, kde probíráme různá témata, modlíme se za sebe navzájem a především za naše rodiny.

Modlitby matek

Zveme maminky současné i budoucí na společnou modlitbu za naše rodiny i celou farnost každou středu od 9:00 do 11:30 na faře. S sebou můžete vzít i své děti.

Zásvětná pouť farnosti

Adamovská farnost koná tradičně 3 zásvětné poutě na okolní poutní místa. Jde o tradici předanou našimi předky, kteří na tuto pouť chodili pěšky a přinášeli Bohu své každodenní radosti i starosti. Na pouti pak prosili Bohorodičku Pannu Marii o přímluvu. Při mši svaté si pak vyprosili Boží požehnání pro sebe i své rodiny. Zásvětné poutě se plánují následovně:

  • sobota před slavností Seslání Ducha Svatého (obvykle v květnu) - pouť do Křtin

  • neděle nejblíže k slavnosti Nanebevzetí Panny Marie (15. srpna) - pouť do Sloupu

  • sobota nejblíže k svátku Narození Panny Marie (8. září) - pouť na Vranov


Hodová mše svatá ke svaté Barboře

V adamovském kostele, který je zasvěcen svaté Barboře, slavíme hodovou mši svatou s poděkováním za úrodu v neděli po svátku sv. Barbory (4.12.).

Další informace

Pro další informace můžete napsat na e-mail: honyczek@centrum.cz

Na stránkách města Adamova naleznete také průběžné informace ze života farnosti .