Informace o pravidelných aktivitách

Náboženská výuka pro školní děti

Výuka náboženství pro děti ze Základní školy v Adamově se koná ve školním roce vždy v pondělí v 16:15 na faře.

Chrámový sbor kostela sv. Barbory

Rádi přijmeme posilu do našeho chrámového sboru se staletou tradicí. Zkoušky jsou na faře vždy v pondělí v 18:00.

Katecheze Dobrého pastýře

Každý čtvrtek v 16 hodin se v átriu (přestavěné farní garáži) scházejí děti přibližně od tří do šesti let ke Katechezi Dobrého Pastýře. Skupinka dětí pod vedením katechetky si zde osvojuje základy křesťanské víry (mše svatá, liturgická období, biblické texty atp.) za pomoci montessori pedagogiky.

Farní sraz chlapů

Jednou za měsíc se v pondělí večer u někoho z účastníků schází mužská část farnosti, kde probíráme různá témata, modlíme se za sebe navzájem a především za naše rodiny.

Modlitby matek

Zveme maminky současné i budoucí na společnou modlitbu za naše rodiny i celou farnost každou středu od 9:00 do 11:30 na faře. S sebou můžete vzít i své děti.

Zásvětná pouť farnosti

Adamovská farnost koná tradičně 3 zásvětné poutě na okolní poutní místa. Jde o tradici předanou našimi předky, kteří na tuto pouť chodili pěšky a přinášeli Bohu své každodenní radosti i starosti. Na pouti pak prosili Bohorodičku Pannu Marii o přímluvu. Při mši svaté si pak vyprosili Boží požehnání pro sebe i své rodiny. Zásvětné poutě se plánují následovně:

  • sobota před slavností Seslání Ducha Svatého (obvykle v květnu) - pouť do Křtin

  • neděle nejblíže k slavnosti Nanebevzetí Panny Marie (15. srpna) - pouť do Sloupu

  • sobota nejblíže k svátku Narození Panny Marie (8. září) - pouť na Vranov


Hodová mše svatá ke svaté Barboře

V adamovském kostele, který je zasvěcen svaté Barboře, slavíme hodovou mši svatou s poděkováním za úrodu v neděli nejblíže svátku sv. Barbory (4.12.).

Noc kostelů

Kostel svaté Barbory v Adamově je možné navštívit také během tradiční Noci kostelů. Ta se obvykle koná v pátek na konci května nebo začátku června. Během této akce je možnost vyslechnout od našich průvodců komentář o Světelském oltáři, dále bývá nabídka kulturního programu a v okolí kostela program pro děti.

Farní den

Obvykle v sobotu na konci listopadu či začátkem prosince se v prostorách Městského kulturního střediska koná společné setkání adamovských farníků. Na programu jsou dílničky pro děti, společný oběd a kulturní nebo diskusní pořad.

Další informace

Pro další informace můžete napsat na e-mail: honyczek@centrum.cz

Na stránkách města Adamova naleznete také průběžné informace ze života farnosti .