Informace o pravidelných aktivitách

Náboženská výuka pro školní děti

Výuka náboženství pro děti ze Základní školy v Adamově se koná ve školním roce vždy ve středu v 16:15 v učebně na MKS.

Chrámový sbor kostela sv. Barbory

Rádi přijmeme posilu do našeho chrámového sboru se staletou tradicí. Zkoušky jsou na faře vždy v pondělí v 18:00.

Kurz Dobrého pastýře

Tématické odpoledne pro děti od 3 do 6 let s pedagogikou Montessori.

Farní sraz chlapů

Jednou za měsíc se ve čtvrtek na faře schází mužská část farnosti, kde probíráme různá témata, modlíme se za sebe navzájem a především za naše rodiny.

Modlitby matek

Zveme maminky současné i budoucí na společnou modlitbu za naše rodiny i celou farnost každou středu od 9:00 do 11:30 na faře. S sebou můžete vzít i své děti.

Zásvětná pouť farnosti

Adamovská farnost koná tradičně 3 zásvětné poutě na okolní poutní místa. Jde o tradici předanou našimi předky, kteří na tuto pouť chodili pěšky a přinášeli Bohu své každodenní radosti i starosti. Na pouti pak prosili Bohorodičku Pannu Marii o přímluvu. Při mši svaté si pak vyprosili Boží požehnání pro sebe i své rodiny. Zásvětné poutě se plánují následovně:

  • sobota před slavností Seslání Ducha Svatého (obvykle v květnu) - pouť do Křtin

  • neděle nejblíže k slavnosti Nanebevzetí Panny Marie (15. srpna) - pouť do Sloupu

  • sobota nejblíže k svátku Narození Panny Marie (8. září) - pouť na Vranov


Hodová mše svatá ke svaté Barboře

V adamovském kostele, který je zasvěcen svaté Barboře, slavíme hodovou mši svatou s poděkováním za úrodu v neděli po svátku sv. Barbory (4.12.).

Další informace

Pro další informace můžete napsat na e-mail: honyczek@centrum.cz

Na stránkách města Adamova naleznete také průběžné informace ze života farnosti .