Informace o pravidelných aktivitách

Náboženská výuka pro školní děti

Výuka náboženství pro děti ze Základní školy v Adamově se koná ve školním roce vždy v pondělí v 17:15 v učebně na MKS.

Chrámový sbor kostela sv. Barbory

Rádi přijmeme posilu do našeho chrámového sboru se staletou tradicí. Zkoušky jsou na faře vždy ve středu v 18:00.

Katecheze Dobrého pastýře

Dětské skupinky se scházejí v átriu (přestavěné farní garáži) a jsou rozdělené dle věku následovně:

  • V pondělí od 16:15 hodin mladší děti ve věku od 3 do 6 let.
  • Ve čtvrtek od 16:00 starší děti od 6 do 9 (a více) let.

Na Katechezi Dobrého Pastýře si děti pod vedením katechetky osvojují základy křesťanské víry (mše svatá, liturgická období, biblické texty atp.), a to za pomoci Montessori pedagogiky.

Farní sraz chlapů

Jednou za měsíc se v pondělí večer u někoho z účastníků schází mužská část farnosti, kde probíráme různá témata, modlíme se za sebe navzájem a především za naše rodiny.

Modlitby matek

Zveme maminky současné i budoucí na společnou modlitbu za naše rodiny i celou farnost jednou týdně (dle domluvy). S sebou můžete vzít i své děti.

Skauti

Na faře se scházejí adamovské družinky Vlčat a Světlušek z brněnského skautského střediska Lesní Moudrost organizace SKAUT - český skauting ABS.

Zásvětná pouť farnosti

Adamovská farnost koná tradičně 3 zásvětné poutě na okolní poutní místa. Jde o tradici předanou našimi předky, kteří na tuto pouť chodili pěšky a přinášeli Bohu své každodenní radosti i starosti. Na pouti pak prosili Bohorodičku Pannu Marii o přímluvu. Při mši svaté si pak vyprosili Boží požehnání pro sebe i své rodiny. Zásvětné poutě se plánují následovně:

  • sobota před slavností Seslání Ducha Svatého (obvykle v květnu) - pouť do Křtin

  • neděle nejblíže k slavnosti Nanebevzetí Panny Marie (15. srpna) - pouť do Sloupu

  • sobota nejblíže k svátku Narození Panny Marie (8. září) - pouť na Vranov


Hodová mše svatá ke svaté Barboře

V adamovském kostele, který je zasvěcen svaté Barboře, slavíme hodovou mši svatou s poděkováním za úrodu v neděli nejblíže svátku sv. Barbory (4.12.).

Noc kostelů

Kostel svaté Barbory v Adamově je možné navštívit také během tradiční Noci kostelů. Ta se obvykle koná v pátek na konci května nebo začátku června. Během této akce je možnost vyslechnout od našich průvodců komentář o Světelském oltáři, dále bývá nabídka kulturního programu a v okolí kostela program pro děti.

Farní den

Obvykle v sobotu na konci listopadu či začátkem prosince se v prostorách Městského kulturního střediska koná společné setkání adamovských farníků. Na programu jsou dílničky pro děti, společný oběd a kulturní nebo diskusní pořad.

Další informace

Pro další informace můžete napsat na e-mail: honyczek@centrum.cz

Průběžné informace ze života farnosti můžete získat také na facebookové stránce farnosti a na stránkách města Adamova.